Założycielem SKD Kancelaria Radcy Prawnego jest Sławomir Król - radca prawny, prezes zarządu Fundacji Prawo Bez Granic. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Numer wpisu na liście radców prawnych: GD/GD/3554 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Absolwent Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, specjalista z wieloletnim stażem.

 

Kancelaria współpracuje z wieloma prawnikami różnych specjalizacji.  Do każdego zlecenia wyznaczamy najodpowiedniejszych prawników, tak aby prawdopodobieństwo sukcesu było jak najwyższe.

 

Zapraszamy do współpracy !

slawomir.krol@skdkancelaria.pl

782 219 835

Radca Prawny

Sławomir Król

ZESPÓŁ

Wspieramy Naszych Klientów w skutecznym rozwiązywaniu trudnych i poważnych spraw poprzez udzielanie skutecznej pomocy prawnej. Najważniejsi dla nas są ludzie: nasi Klienci i wszystkie osoby pośrednio czy bezpośrednio związane z kancelarią. Nasze relacje cechuje wzajemny szacunek, otwartość, prostolinijność i zaufanie.

MISJA

Prowadzimy szkolenia dedykowane uwzględniające szczególne potrzeby pracowników danego podmiotu. Staramy się przekazać wiedzę w sposób najbardziej interesujący i praktyczny, dlatego wykorzystujemy autorskie materiały szkoleniowe. Korzystamy z prezentacji multimedialnych, materiałów do ćwiczeń warsztatowych, plakatów informacyjnych, list sprawdzających oraz prowadzimy case-studies .                Szkolenia są okazją do wymiany wiedzy, przyjrzenia się bliżej praktyce. Prowadzimy również szkolenia otwarte.

ANALIZY I OPRACOWANIA

Przykładowe zagadnienia, które mogą być przedmiotem świadczenia pomocy prawnej:

działalność gospodarcza osoby fizycznej

rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej

koncesje

zezwolenia

wpis do rejestru działalności regulowanej

gry losowe i zakłady

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Cywilne postępowanie reguluje sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Są to też regulacje określające zasady zabezpieczenia roszczeń i egzekwowania wierzytelności.

 

Przykładowe zagadnienia, które mogą być przedmiotem świadczenia pomocy prawnej:

postępowanie sądowe w sprawach cywilnych

rodzinnych i opiekuńczych

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

postępowanie uproszczone

postępowanie nakazowe

postępowanie upominawcze

postępowania odwoławcze

mediacje

pisma procesowe

ugody

reprezentacja przed sądem

postępowanie zabezpieczające

postępowanie egzekucyjne

europejskie postępowania w sprawach transgranicznych

 

SZKOLENIA

Ofertę kierujemy do kancelarii prawnych i doradczych, sektora przedsiębiorstw, instytucji publicznych, administracji rządowej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Współpracujemy z doświadczonymi naukowcami, wywodzącymi się z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Opinie            i ekspertyzy prawne sporządzane są osobiście przez profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, specjalistów w swoich dziedzinach.

CYWILNE POSTĘPOWANIE

Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Jego przepisy wskazują m.in., jak składać i interpretować oświadczenia woli, czym jest własność

i współwłasność oraz jak ją uzyskać, a także co dzieje się majątkiem i zobowiązaniami po śmierci danej osoby.

 

Przykładowe zagadnienia, które mogą być przedmiotem świadczenia pomocy prawnej:

wady oświadczenia woli

własność

współwłasność

zasiedzenie

użytkowanie wieczyste

służebności

posiadanie

zastaw

bezpodstawne wzbogacenie

czyny niedozwolone

sprzedaż

umowy cywilnoprawne

umowa agencyjna

umowa komisu

spółka cywilna

darowizna

renta i dożywocie

dziedziczenie ustawowe

dziedziczenie testamentowe

zachowek

ochrona dóbr osobistych

PRAWO CYWILNE

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie Prawa zamówień publicznych. Oferujemy wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w tym analizę dokumentacji przetargowej, ocenę SWZ pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych, tworzenie dokumentacji przetargowej. 

 

Oferujemy również: przygotowanie dokumentów formalnych do złożenia oferty, jak pełnomocnictwa, dokumenty wymagane do potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu itp., analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyk prawnych wraz
z rekomendacją postępowania, przygotowanie umów konsorcjalnych, weryfikację treści przygotowanej oferty, reprezentację w postępowaniu odwoławczym przed KIO i sądowym. 

 

Naszą wizją jest być liderem w świadczeniu usług doradczych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych kompetencji i poszerzania naszej wiedzy, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość obsługi. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, a my chętnie pomożemy Ci osiągnąć sukces w procesach zamówień publicznych. Wyraźnie określona specjalizacja, połączona z wieloletnią praktyką zawodową i doświadczeniem, pozwala sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Zapraszamy do współpracy zarówno zamawiających jak i wykonawców.

 

Jeżeli interesuje Cię problematyka zamówień publicznych odwiedź stronę internetową naszego wyspecjalizowanego Partnera SKD Grupa doradcza:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

           Szkolenia

Cywilne postępowanie

Działalność gospodarcza

   Analizy i opracowania 

     Prawo cywilne

Prawo zamówień publicznych

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

wygranych spraw

+400

klientow

+300

lat doświadczenia

+15

SKD   Kancelaria   Radcy Prawnego Sławomir Król świadczy usługi doradcze, reprezentuje Klientów w postępowaniach mediacyjnych, przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami  arbitrażowymi, przed  Krajową  Izbą   Odwoławczą a także przed organami administracji publicznej i samorządowej we wszystkich sprawach w których Nasi Klienci są stroną.

 

Zapraszamy do współpracy.

O NAS

SPRAWDŹ OFERTĘ

SKD                                                  KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ul. Gdańska 54

90 - 612 Łódź

SKD Kancelaria Radcy Prawnego

Sławomir Król

KONTAKT:

Umów się na spotkanie, napisz lub zadzwoń:

kancelaria@skdkancelaria.pl

Biuro Koneser                                                                          Centrum Praskie Budynek C 

ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa

726-395-654

_____________________________

Aleja Grunwaldzka 347                      80-309 Gdańsk

Imię i nazwisko
E-mail
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Skontaktuj się z naszą Kancelarią korzystając z poniższego formularza:

FORMULARZ KONTAKTOWY